2.3.2017

Pohdinta: Opiskelu yliopistossa

Yliopistossa opiskelu poikkeaa melko tavalla ammattikoulussa opiskeluun, mutta todella paljon yhtenäisyyksiä voi löytää, mutta vertaisin enemmän samankaltaisuuksia löytyy lukiosta. Olen opiskellut ammattikoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa, mutta tutkinnon olen suorittanut loppuun vain Jyväskylän ammattiopistossa. Olen siis koulutukseltani ohjelmistotuotannon osaamisalan datanomi.


Samanlaisuuksia toisen asteen opinnoissa yliopisto-opiskeluun on tutkintojen rakenteissa. Molemmissa on melko samankaltainen runko joka koostuu useasta eri tyypistä joita tulee olla tutkinnossa tietyn verran mukana. Pääaineopintoja huomattavasti ja muita opintoja tukemassa osaamista. Valinnanvaraa ja mahdollisuus räätälöidä opinnoista oman näköinen tutkinto on yliopisto-opinnoissa paljon laajempi kun vertaa ammattitutkintoon, mutta ammattikoulussa on mahdollisuus suorittaa omia projekteja ja vapaus oppia tekemisen kautta, joka tuo opintoihin omaa vapautta verrattuna yliopiston teoreettiseen maailmaan.


Yliopisto-opiskelu vaatiin ainakin todella hyvää itsekuria ja vastuuntuntoa, jotta saa suoritettua opintojaan eteenpäin aikataulussa. Tämä käy ilmi viimeistään siinä vaiheessa kun on ensimmäiset kurssit loppusuoralla ja ei ole vielä oppinut tekemään asioita aikataulussa.


Opiskelutekniikat joita itse käytän ovat ehkä jopa hieman erikoiset. Esimerkiksi kun minulla on tehtävänä jokin keskisuuri työ, esimerkiksi vaikka viiden sivun pitkä kirjoitelma, herään sellaisena päivänä jolloin ei ole mitään muuta aikaisin, keitän ison pannullisen kahvia, ja alan työstämään tekstiä kunnes ensimmäinen versio työstä on täysin valmis tai on niin suuri nälkä etten pysty enää keskittymään. Koen oppivani parhaiten ja saavani asiat tehtyä valmiiksi, kun teen niistä suuren osan kerralla keskittyen vain ja ainoastaan yhteen projektiin kerrallaan.

Itselleni opiskelutekniikan perusidea on siis saada se tietty “flow” päälle ja keskittyä yhteen projektiin kerralla. Omia opiskelutekniikoitaan voi kehittää kokeilemalla erilaisten vapaa-ajan projektien kanssa erilaisia juttuja. Hyviä vinkkejä ja tekniikoita löytää varmasti hakukoneella.


- Tatu Toikkanen

1.3.2017

Pohdinta: Kieliopinnot

Opiskelen tällä hetkellä luonnontieteiden kandidaatiksi pääaineena tietotekniikka. Tutkintoni sisältää vain vähän pakollisia kieliopintoja, joista kaksi (2) opintopistettä on äidinkieltä.
Toisaalta vapaasti valittavia tieteellisen viestinnän opintoja tulisi valita neljä (4) opintopistettä, joten sieltä tulee opittua lisää äidinkieltä.

Pakollisissa opinnoissa on toisena kotimaisena kielenä myös kahden (2) opintopisteen laajuinen “virkamiesruotsi”, jossa tulen opiskelemaan yhden kurssin kirjoittamista ja toisen puhumista ruotsiksi. Todennäköisesti tulen ottamaan lisää ruotsin kielen kursseja, koska oma osaamiseni ei ole koskaan ollut siinä kovin hyvä ja viime kursseista on jo aikaa.

Vierasta kieltä tutkinnossani opiskelen pakollisena kaksi (2) opintopistettä, ja minun tapauksessa tämä vieras kieli on englanti. Ajattelin suorittaa nämä kaksi pistettä sellaisella kurssilla kuin “Academic Reading”, joka ilmeisesti harjaannuttaa akateemisten tekstien lukemista ja ymmärtämistä. Muita englannin kielen opintoja saatan ottaa jos koen sellaisille tarvetta.

Kokonaan uutena kielenä opiskella vakavasti ajattelin ottaa japanin kielen. Olen japania kylläkin opiskellut vapaa-ajallani itsenäisesti vaihtelevalla kiinnostuksella, mutta nyt ajattelin kokeilla suorittaa ihan kunnolla opetettuna, jos vaikka oppisi puhumaan ja ymmärtämään ihan oikeasti. Olen pohtinut jopa sellaista villiä ideaa että suorittaisin 30 opintopisteen laajuisen japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot, joka ilmeisesti toimisi tutkinnossani sivuaineena.
Tämä myös mahdollistaisi hyvät mahdollisuuden päästä vaihto-opiskelemaan Japaniin, mikäli jossain vaiheessa niin haluaisin.

Tällä hetkellä olen kieliopinnoissani vasta alussa, ja saan ensimmäisen äidinkielen kurssin suoritettua ilmeisesti tulevana perjantaina (XYHI001), joten muutoksia ajatuksiin ja suunnitelmiin todennäköisesti tulee vielä.

Seuraavaksi kurssiksi kieli- ja viestintäopinnoista tulen valitsemaan joko Japani1 -kurssin kesälle, tai puhumisen ja esiintymisen tueksi jonkun kurssin seuraavaaan periodiin (tai kesälle jos sellainen silloin järjestetään).- Tatu Toikkanen