17.5.2016

Web-kehitys -minitutkielma

Johdanto


Wikipedia määrittelee artikkelissaan web-kehityksen laajaksi termiksi, minkä alle lähes kaikki nettisivun työstämiseen kuuluva työ mahtuu.

Tutkielmassa tutkin, selvitän ja pohdin web-kehitystä niin ammattilaisen kuin asiakkaankin näkökulmasta. Pohdinta rajautuu suurimmaksi osaksi nettisivun suunnittelun näkökulmaan.

Aiheeksi web-kehityksen valitsin siksi, että minulla on aiheesta kertynyt laajasti tietoa toimiessani web-kehittäjänä työssä ja opiskellessa aihetta koulussa.

Web-kehitys on myös aiheena ajankohtainen mobiililaitteiden ja tablettien takia. Nykyään on entistä enemmän erilaisia ja erikokoisia laitteita, ja nettisivujen tulisi toimia yhtä hyvin jokaisella laitteella. Näin ollen web-kehittäjä on tärkeässä asemassa, jotta nettisivujen käyttäjä saisi parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Päälähteinä tutkielmaa tehdessäni olen käyttänyt omaa kokemusta alasta, mutta myös joitakin aiheeseen liittyviä blogeja on lähdeluettelossa.

Kuva 1. Web-kehitys työllistää monia mikroyrityksiä. Kuva: Pexel.com.

Käsittely


Web-kehittäjä

Kun etsii hakukoneella web-kehittäjää tai tahoa, joka voisi tehdä nettisivusi. Tulee vastaa pieniä mikroyrityksiä, jotka usein ovat yhden miehen toiminimiä. Usein yritykset tarjoavat myös graafista suunnittelua tai valokuvauspalveluita.

Hyvänä esimerkkinä nykyaikaisesta web-kehittäjästä on Joonas Toroi. Hän on koulutukseltaan mediatekniikan insinööri ja hän tarjoaa nettisivuillaan mm. web-kehitys, valo- ja videokuvaus- sekä graafisen suunnittelun palveluita.

Palvelut kulkevat web-kehityksessä lähellä toisiaan, koska graafisen suunnittelun taitoa tarvitaan sivuston ulkoasua tehtäessä, ja valo- ja videokuvaus luovat tarvittavaa sisältöä sivuille.


Web-kehitys ennen ja nyt

Ennen internetin kasvua trendikkääksi ja niin massiiviseksi kuin se nykyään on, web-kehitys oli käytännössä juuri sitä tietotekniikkaan perehtyneiden ihmisten tekemää koodaamista (Josh Koenig, 2016).

Nykyään nettisivun voi tehdä vaikka Microsoft Office Word –ohjelmistolla, puhumattakaan siitä, kuinka paljon internetistä löytyy rakennusohjelmia yksinkertaisten sivujen tekoon.

Nykypäivänä nettisivuille tehdään usein myös sisällönhallintajärjestelmä (CMS eli Content Management System), jolla nettisivuja voidaan hallita ja sisältöä tuottaa yhtä helposti kuin esimerkiksi sosiaalisen median palveluihin.


Web-kehittäjänä projektissa

Web-kehittäjän asema eri projekteissa vaihtelee hyvin paljon riippuen siitä, kuka asiakas on.

Esimerkiksi pieni yhdistys voi tarvita yllättävänkin paljon apua sisällöntuotossa, kun taas isoilla ja keskisuurilla yrityksillä voi olla materiaalia, josta valita.

Projektien luonne on myös hyvinkin erilainen riippuen siitä, tekeekö sivustoa serkun kaverin limonadia kesäisin myyvälle kojulle, vai tekeekö yhteistyötä ison yrityksen ulkoasun uudistavassa projektissa usean eri toimialan kanssa.

Web-kehittäjän koulutus

Hyvin paljon IT-alalla ei ratkaise koulutus vaan osaaminen, mutta todellisuudessa korkeakouluopinnot voivat olla helpoin tie työpaikkaan.

Tämän huomaa esimerkiksi yritysten rekrytointi-ilmoituksissa, joissa isoimmat yritykset haluavat koulutuksen lisäksi näyttöä taidoista. PK-yritykset hakevat ilmoituksissaan yleensä osaajia, joilla on valmiita taidonnäytteitä ja vahva portfolio (Duunitori 2015).Web-kehittäjä ja palkka

Kuinka paljon web-kehittäjä saa palkkaa kuukaudessa? Se on hyvä kysymys, mutta palkka riippuu todella paljon koulutuksesta, yrityksestä tai yrittäjästä.

Kuten jo aiemmin mainittiin, web-kehittäjiä on todella paljon mikroyrittäjinä joten palkka riippuu miten yritys tekee tulosta.

Jos taas otetaan yrityksessä työntekijänä oleva kehittäjä, palkkaan vaikuttavat koulutus ja se, kuinka paljon työkokemusta työntekijällä on (Palkkavertailu, 2016).

Ammattilaisen ja aloittelijan ero

Ammattilaisen ja vasta-alkajan erottaa nykyään usein nettisivun toiminnallisus eri laitteiden välillä.
Siinä missä hyvä web-kehittäjä saa upean nettisivun toimimaan lähes täydellisesti sekä mobiililaitteella että pöytäkoneella, niin aloittelija usein onnistuu saamaan toiminnallisuuden hyväksi vain omalla laitteellaan.

Kuva 2. Web-kehittäjä on usein moniosaaja. Kuva: Pexel.com.Pohdinta


Hyödynnettävät taidot

Web-kehittäminen ei ole vain koodiin tuottamista ja testaamista, vaan työhön kuuluu paljon grafiikan ja valokuvien kanssa tekemistä.

Ehkä juuri web-kehityksen monimuotoisuuden takia alalla on paljon erilaisia työntekijöitä ja harrastajia, joille kyseinen työ on tapa ilmaista itseään ja saada esimerkiksi valokuvansa muiden tietoisuuteen.


Loppupäätelmä

Web-kehitys on ala, jolla tarvitaan sekä harrastelijoita, PK-yrittäjiä, että isoja konserneja, sillä eri asiakkailla on erilaisia tarpeita ja vaatimuksia.

Lähteitä tutkimukseen löytyi yllättävän paljon, mutta niihin oli hankala viitata. Toisaalta onneksi oma kokemus riitti pitkälle.


Lähdeluettelo

Duunitori.fi. Työpaikat. 13.5.2016. https://duunitori.fi/tyopaikat/suomi/ohjelmoija/

Joonas Toroi. Palvelut. 13.5.2016. http://toroi.fi/palvelut

Josh Koenig. The History of Website Development. 13.5.2016. https://pantheon.io/blog/history-website-development-infographic


Wikipedia. Web development. 13.5.2016 https://en.wikipedia.org/wiki/Web_development

Kuvat: Pexels.com (CC0 License)Tämän tutkielman tein n. kahdessa tunnissa, koska valmistumisen deadline läheni ja sain tehtävänannon vasta viimeisenä päivänä. Artikkelina näyttää vähän rujolta, mutta laitan linkin vielä PDF tiedostoon. 


2 kommenttia:

  1. Influencing! Such a pulling in and obliging post this is. I super love it. It's so overwhelming everything thought about affecting. I am on an unendingly focal level blended. thesis help

    VastaaPoista
  2. This is illuminating post, brilliant work, I like this substance and wish to investigate more from you. a dedication of thankfulness is all together for such an edifying post. thesis help

    VastaaPoista